career
biography
contact
exhibitions
actions
video art
installations
sculpture
2013
Macla
2012
Mans II
2011
Plom
Cera
Carbó
2009
Reclusion-Occlusion
2008
Swarm
Pine Cone 8
Pine Cone 7
Pine Cone 6
Pine Cone 5
2007
Pine Cone 4
Pine Cone 3
Pine Cone 2
Pine Cone 1
River Stone Eyes
Who
2006
The Inside To Be Seen
2005
Freedom Expiation
2004
Lyre
Breath
2002
Whirl
1994
Cosmos
1993
Blue Series
Cosmic Conscience
In The Middle Of The Consciousness
1992
Concentric Reflection
Lasting Centering
Radiation
1991
Hara
Soul's Habitat
Spiritual Expansion Space
Symbol
Thing Going Beyond Indignity
Connections Of The Beginning
1990
For A Lucid Destiny
Harmony
1989
Kaleidoscope
Macla
ANY > 2013
MATERIAL > Abelles i fusta
MIDES > -

La voluntat de totalitat de l’escultura, realitzada durant dos anys per les abelles, és palesa en la forma derivada de la creu i de la unió entre l’hexàgon –produït exacte per les abelles en els ruscs- i el quadrat –obra humana, artificial, ideal-; és a dir, Déu, la naturalesa i l’home. Aquest últim estableix uns límits a l’impuls creatiu de les abelles, i junts creen una escultura, una obra d’art, que podria molt ben ser el substitut de Déu en aquesta Trinitat. A més a més, també compareix en l’escultura un quart element: la societat. Les abelles viuen en una comunitat amb trets curiosos i característics, que ha inspirat teories polítiques de signes ben dispars.


public sculpture