Política de Privacitat

INFORMACIÓ GENERAL
La finalitat de la política de privacitat és informar-lo del tractament de les dades personals, relacionades amb l’ús de la nostra pàgina web, i dels serveis associats.

RESPONSABLE
El titular d’aquesta pàgina web és PEP AYMERICH BURRASSÓ, amb nif 40298616V, i domicili social a Carrer Sant Ferriol 17460 Sarrià de Ter, e-mail info@pepaymerich.com. 

FINALITAT
-Tractarem les seves dades per a realitzar gestions comercials i administratives.
-Remetre comunicacions comercials publicitàries per e-mail, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicats comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la Newsletter.
-Respondre les seves consultes i/o proporcionar informació sol·licitada.
-Utilitzar les seves dades per a contactar amb vostè, tant per via electrònica com no electrònica per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o resultat obtingut dels productes. Notificar-li canvis importants en la política de privacitat, avís legal o política de “cookies”.
-Les dades de clients i/o proveïdors es tractaran, dins de la relació contractual que els vincula amb el Responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

LEGITIMACIÓ
La base legal del tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a portar a terme les finalitats abans descrites, que se sol·licitaran en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les dades. De no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades, suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes o serveis del Prestador.
En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per a desenvolupar les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

DESTINATARIS
No es durà a terme cap cessió o comunicació de dades personals a tercers, tret que existeixi una obligació legal, o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari. Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ.

DRETS
La legislació li reconeix els següents drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: Permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que se cessi en el mateix.
Dret de limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el futur tractament.
Dret de portabilitat de les dades: facilitar les dades tractades al l’interessat, amb la finalitat que aquest les pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. L’exercici d’aquests drets és personal, i en el cas de voler-los exercir ho podrà fer enviant un e-mail a pintures@psn.cat, adjuntant una còpia del seu DNI/CIF i indicant quin dret vol exercir.
També té dret a presentar una reclamació al davant de l’autoritat de control (www.agpd.es) si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades.

PROCEDÈNCIA
Les subministrades pels mateixos usuaris mitjançant els diferents formularis previstos en la pàgina web.

LLEIS D’APLICACIÓ EN AQUESTA WEB
RGPD Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques.
LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD.
LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
PEP AYMERICH BURRASSÓ es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, i aquesta es farà d’acord amb la legislació i la jurisprudència i romandran reflectides en la present Política de Privacitat.