FORAT JARDÍ

ANY > 2020
LLOC > Centre Cultural La Mercè de Girona
DURADA > 8 hores
TÈCNICA > Art d’Acció i Instal·lació
ARTISTA > Pep Aymerich i Mar Serinyà

Creació i interpretació > Pep Aymerich i Mar Serinyà Gou
Música i so > Lluïsa Paredes
Fotografies> Sergi Gómez Muñoz
Vídeo > Quim Paredes
Edició vídeo > 24 imatges x segon
Coordina> Tomàs Pons
Organització> Centre Cultural la Mercè
Agraïments> Aram Aymerich, Olga Taravilla i Rita Andreu (Cultural Rizoma)

Pep Aymerich i Mar Serinyà Gou presenten una performance-instal·lació al Claustre de la Mercè de Girona. L’eix de la proposta és el diàleg en silenci que mantindran a partir de l’acció concebuda de fer un forat al centre del mateix Claustre i de la terra retirada per fer-la servir per iniciar un jardí.

A diferència de molts altres claustres, al de la Mercè no hi ha cap pou ni cap jardí.

Potser els pous servien no només per obtenir aigua, sinó també com a símbol d’accés a la salvació, un camí que comença de l’interior més profund cap a l’exterior a través d’una peregrinació interior. Els jardins, alhora, organitzaven l’espai per organitzar l’ésser. Un forat també simbolitza, segons Juan Eduardo Cirlot, l’obertura en el pla espiritual d’aquest món cap a un altre. Així doncs, amb el treball de fer aquest pou o forat s’extreu la terra per fer el buit, i aquesta mateixa terra servirà per anar construint un jardí, tot buscant una interpel·lació directa que origini percepcions, sentiments i pensaments, els quals provoquin una ordenació conscient i qualitativa de la persona.